tanboon logo
search icon
shopping bag icon
ตะกร้าสินค้า (0)
 
facebook iconinstagram iconyoutube icon
arrow left iconกลับหน้าแรก

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ยอดบริจาค

ยอดบริจาคสะสมทั้งหมด60,400 บาท

ข้อมูลมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ หรือเรียกว่าครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ และผู้ร่วมก่อตั้ง มูลนิธิแห่งนี้ไม่เหมือนสถานสงเคราะห์ทั่วไป เพราะเปี่ยมไปด้วยความรัก และความปรารถนาที่อยากให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งการเลี้ยงดูเด็ก ๆ นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงวันนี้ ผู้ก่อตั้งได้นำวัฒนธรรมการดูแลมาจากหมู่บ้านเด็กเอสโอเอสสากล หรือ SOS Children’s Villages ของ ดร. เฮอร์มานน์ ผู้ก่อตั้งชาวออสเตรเลีย และเป็นต้นแบบให้กับ SOS ทั่วโลก วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งนี้ ต้องการให้เด็กหรือเยาวชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันพวกเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสที่สอง เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตอย่างที่เด็กทุกคนควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความรักความเอาใจใส่ การให้เกียรติ แม้กระทั่งความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต นอกจากการให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ไร้ที่พึ่งแล้วทางมูลนิธิยังมีโครงการอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และโครงการรณรงค์ด้านเด็ก โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว คือ โครงการที่ทางมูลนิธิให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านเด็กโสสะ โดยสนับสนุนอาชีพตามความถนัดของบุคคลนั้น เพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง โอกาสที่เด็กจะถูกทอดทิ้งก็จะลดลงตามไปด้วย โครงการรณรงค์ด้านเด็ก โครงการนี้กำเนิดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การแสดงความคิดเห็น การมีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง เพราะทางมูลนิธิคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เด็กสมควรจะได้รับเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนามาตรฐานและผลักดันนโยบายร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง : 18 หมู่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 10270 เว็บไซต์ : https://www.sosthailand.org/ เบอร์โทรติดต่อ : 02-380-1177 โทรสาร : 02-755-5576

มูลนิธิแทนบุญ (Tanboon Foundation)

มูลนิธิแทนบุญ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการมูลนิธิแทนบุญ

เปิดทำการทุกวัน 09.00 น. - 18.00 น.

สาขามูลนิธิหรีดแทนบุญ

map image mobile
tanboon icon
facebook iconinstagram iconyoutube icon

©COPYRIGHT 2023 TANBOON FOUNDATION