tanboon logo
search icon
shopping bag icon
ตะกร้าสินค้า (0)
 
facebook iconinstagram iconyoutube icon
arrow left iconกลับหน้าแรก

มูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุข

ยอดบริจาค

ยอดบริจาคสะสมทั้งหมด18,400 บาท

ข้อมูลมูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุขมีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นโดย คุณราเคล อิฟเตอร์วิค หญิงสาวชาวนอร์เวย์ สาเหตุที่เกิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กนี้เกิดจากการที่คุณราเคลได้เข้ามาสัมผัสเด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยแล้วเกิดความคิดที่จะช่วยเหลืออนาคตของชาติเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงแรกสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กแห่งนี้รับเด็กมาดูแลประมาณ 30 คน ก่อนจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยเหลือให้เช่าที่ดินผ่านการเคหะแห่งชาติและก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ปี 1987 ในปัจจุบันมูลนิธิสันติสุขให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง และให้ทุนการศึกษาราว 1,000 คนและมีเยาวชนในความดูแลประมาณ 200 คน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 

สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ สร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเยาวชน ให้มีความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

กิจกรรมของมูลนิธิ

1. โครงการทุนการศึกษา เป็นโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในปี 2561 จำนวน 1,100 คน โดยเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ด้อยโอกาส ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็นทุนการศึกษาเพื่อยกระดับชีวิตให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

2. โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนแออัด โดยให้การศึกษา สร้างอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับอนาคตของชาติอีกด้วย

มูลนิธิแทนบุญ (Tanboon Foundation)

มูลนิธิแทนบุญ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการมูลนิธิแทนบุญ

เปิดทำการทุกวัน 09.00 น. - 18.00 น.

สาขามูลนิธิหรีดแทนบุญ

map image mobile
tanboon icon
facebook iconinstagram iconyoutube icon

©COPYRIGHT 2023 TANBOON FOUNDATION