ร่วมทำบุญให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2436 ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีชื่อเดิมว่า สภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสภากาชาดสยาม และสภากาชาดไทย จนกระทั่งมีการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีพ.ศ. 2347 พระองค์ทรงพระราชทานให้เป็นโรงพยาบาลหลักของสภากาชาดไทย จึงกลายมาเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยในปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ การเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังดำเนินการภายใต้แนวคิด “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” ทำให้ทางโรงพยาบาลจัดตั้งโครงการและกองทุนต่าง ๆ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น กองทุน 30 พฤษภาฯ, กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย, โครงการสมทบทุนค่ารักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ, โครงการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เป็นต้น

หากต้องการบริจาคสมทบทุนกองทุน และโครงการที่โรงพยาบาลดำเนินการอยู่ สามารถทำได้ดังนี้

  1. บริจาคโดยตรงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคารวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1 และศาลาทินทัต
  2. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้สามารถระบุได้ว่าต้องการบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการใด โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

  • ชื่อมูลนิธิ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
  • ที่ตั้ง : 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330
  • เว็บไซต์ : https://chulalongkornhospital.go.th/
  • เบอร์โทรติดต่อ : 02-256-4000, 02-649-4000

บริจาคให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

นอกจากการบริจาคด้วยวิธีข้างต้นแล้ว คุณสามารถบริจาคได้อีกทางหนึ่งคือ สั่งซื้อดอกไม้หรือพวงหรีดจากมูลนิธิแทนบุญ ซึ่งได้รับการออกแบบดีไซน์ให้มีความสวยงาม จัดแต่งอย่างพิถีพิถัน มีการเลือกใช้โทนสีที่เข้าคู่กัน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนสีตามอัตลักษณ์ขององค์กรได้ เพื่อการส่งมอบความรู้สึกด้วยดอกไม้ หรือแสดงความอาลัยด้วยพวงหรีดอย่างสมเกียรติ โดยหลังสั่งซื้อท่านสามารถนำใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเพื่อยื่นขอลดหย่อนภาษีประจำปีได้ถึง 2 เท่า และรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า