แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

หมายเลขคำสั่งซื้อ*:

ชำระเงินเข้าบัญชี :

ชื่อบัญชี " มูลนิธิแทนบุญ "

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 076-1-74587-5

วันที่ชำระเงิน * :

เวลาที่ชำระเงิน * :

จำนวนเงิน * :

หลักฐานการชำระ * :