tanboon logo
search icon
shopping bag icon
ตะกร้าสินค้า (0)
 
facebook iconinstagram iconyoutube icon
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

tanboon logo
kids

มูลนิธิหรีดแทนบุญ
ทุกการซื้อ คือการแบ่งปัน

มูลนิธิแทนบุญ (ชื่อเดิมมูลนิธิหรีดแทนบุญ) คือ องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับบริจาคผ่านการสนับสนุนสินค้าต่าง ๆ จากเรา

วัตถุประสงค์มูลนิธิ

ทุกการบริจาค คือ การมอบโอกาสให้สังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรง หรือสนับสนุนดอกไม้และพวงหรีดจากมูลนิธิแทนบุญ

ยอดบริจาคมูลนิธิสะสม

0.00 บาท

ผ่านการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

hand icon

เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

flower icon

มูลนิธิการแพทย์

บริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม

people icon

สังคม และสาธารณประโยชน์

บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

leaf icon

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกสีเขียว และธรรมชาติที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

vision mission

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริจาคและมูลนิธิต่าง ๆ ในการช่วยระดมทุน เพื่อให้มูลนิธิต่าง ๆ นำเงินไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคมต่อไป

พันธกิจ

  • ช่วยเพิ่มช่องทางในการบริจาค และทำให้การบริจาคเป็นเรื่องง่าย
  • ทำให้ผู้บริจาค อยากบริจาคเงินโดยไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับ
  • ช่วยสร้างโอกาสในการแบ่งปันให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในโอกาสต่างๆ

โครงสร้างมูลนิธิ

kids
  • 1. นางสนิฏา ทางวานิช (รองประธานกรรมการ และรักษาการณ์แทนประธานมูลนิธิ)
  • 2. นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์ (กรรมการและเหรัญญิก)
  • 3. นางสาวธิดารัตน์ ศักดิ์สยามกุล (กรรมการและเลขานุการ)

สารจากผู้บริหาร

kids

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ,
ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิแทนบุญเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มต้นเป็น มูลนิธิหรีดแทนบุญจนถึงวันนี้ เราขอขอบคุณทุก ๆ การบริจาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งทำให้เราตระหนักถึงพลังของการบริจาคและการให้ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่สังคม
การขายสินค้าทั้ง พวงหรีดกระดาษ และพวงหรีดของใช้ต่างๆ ที่สามารถนำไปบริจาคต่อได้ ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการเพื่อสะสมเงินทุนในการบริจาค ซึ่งเราได้มอบส่วนหนึ่งของรายได้ให้กับพันธมิตรต่างๆ ทั้ง มูลนิธิ และองค์กรการกุศลตามที่ความต้องการผู้ซื้อสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ เราได้เล็งเห็นว่าพลังการของการให้ ไม่ควรที่จะอิงกับการมอบพวงหรีดในวันแห่งการสูญเสียเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสอื่นอีกมากมายที่เราสามารถแบ่งปันความปรารถนาดีและกำลังทรัพย์ให้กับผู้ด้อยโอกาสได้ จึงเป็นที่มาในการเปลี่ยนชื่อมูลนิธิจาก มูลนิธิหรีดแทนบุญ เป็น มูลนิธิแทนบุญ และการเพิ่มตัวเลือกสินค้าให้กับผู้ที่ต้องการส่งต่อน้ำใจนี้ให้มากขึ้น
มูลนิธิแทนบุญ ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนในการส่งผ่าน “การให้” และขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค เป็นกำลังใจ และสนับสนุนเราด้วยดีตลอดมา
ด้วยความปรารถนาดี,
คณะกรรมการมูลนิธิแทนบุญ

ภาพรวมการดำเนินงาน

kids

มูลนิธิแทนบุญ ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ผ่านการให้ผู้ร่วมบริจาคสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษและพวงหรีดของใช้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ต่อมา ในปี 2566 มูลนิธิเล็งเห็นว่าโอกาสในการบริจาคสามารถต่อยอดจากสินค้าพวงหรีดเป็นสินค้าประเภทอื่น ๆ ได้ จึงได้เพิ่มสินค้าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และดอกไม้ประดิษฐ์ ขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการสนับสนุนมูลนิธิแทนบุญ นอกจากนี้ มูลนิธิยังมีมูลนิธิพันธมิตรจำนวนมากขึ้นทุกปี เป็นทางเลือกในการสนับสนุนสังคมที่กว้างขึ้นให้กับผู้บริจาค ปัจจุบันมูลนิธิแทนบุญมีมูลนิธิพันธมิตรทั้งหมด 15 องค์กรด้วยความเอื้อเฟื้อของผู้บริจาค ปัจจุบันมูลนิธิแทนบุญได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่าง ๆ ไปแล้วมากกว่า 940,000 บาท

งบการเงินประจำปี

kids

คลิกเพื่อดูงบการเงินประจำปีของมูลนิธิแทนบุญ

มูลนิธิแทนบุญ (Tanboon Foundation)

มูลนิธิแทนบุญ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

เวลาเปิดทำการมูลนิธิแทนบุญ

เปิดทำการทุกวัน 09.00 น. - 18.00 น.

สาขามูลนิธิหรีดแทนบุญ

map image mobile
tanboon icon
facebook iconinstagram iconyoutube icon

©COPYRIGHT 2024 TANBOON FOUNDATION