พวงหรีดของใช้

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มูลนิธิแทนบุญ ให้บริการจัดจำหน่ายพวงหรีดเพื่อสังคม ใช้ประโยชน์ต่อได้ มีทั้งพวงหรีดกระดาษ พวงหรีดพัดลมอุตสาหกรรม พวงหรีดจักรยาน รวมถึงพวงหรีดเสื่อ ที่สืบสานจากภูมิปัญญาไทย โดยหลังจบพิธีทุกท่านสามารถนำไปใช้งาน รีไซเคิล ส่งต่อเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ หรือถวายให้แก่วัดเป็นกุศลแด่ทั้งผู้วายชนม์และผู้ให้ได้อีกด้วย