พวงหรีดของใช้

พวงหรีดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

พวงหรีดของมูลนิธิแทนบุญจัดจำหน่ายพวงหรีดที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติทั้ง พวงหรีดกระดาษ พวงหรีดพัดลมอุตสาหกรรมและพวงหรีดจักรยาน ให้เลือกตามความเหมาะสมรวมถึงความต้องการของผู้ให้ โดยหลังจบงานพวงหรีดเหล่านี้ยังสามารถนำไปรีไซเคิลหรือส่งต่อเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือจะถวายวัดมอบเป็นกุศลให้กับผู้วายชนม์ได้อีกด้วยเช่นกัน