ทำบุญให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กับมูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นปีที่สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีเด็กสากลขึ้น โดยหวังเป็นพื้นที่ช่วยเหลือ โอบอุ้ม ค้ำชู ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างเต็มกำลัง และเป็นอนุสรณ์สำหรับปีเด็กสากล

โดยนำเงินบริจาคที่สนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ โรงพยาบาลเด็ก ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ มีฐานะยากจนกว่า 80% และเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศกว่า 90%

เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือนจุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์

  • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  • ที่ตั้ง : 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • เว็บไซต์ : https://childrenhospitalfoundation.org/
  • เบอร์โทรติดต่อ : 02-640-9363

บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

มูลนิธิแทนบุญ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถร่วมต่อลมหายใจให้เด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้ ผ่านการบริจาคเงินหรือสั่งซื้อสินค้า โดยท่านสามารถเลือกสินค้าและเลือกบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กได้ด้วยตนเอง จากนั้นทางเราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่อไป

หลังการบริจาคทุกท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าอีกด้วย ถือว่าได้ทั้งแสดงความอาลัยและได้ทำบุญไปในเวลาเดียวกันเลยค่ะ

โดยสินค้าของมูลนิธิแทนบุญ มีให้เลือกทั้ง ช่อดอกไม้ กระเช้าแบบต่าง ๆ และพวงหรีด ที่ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างประณีต โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตามโอกาสและช่วงเวลาสำคัญเพื่อส่งมอบความรู้สึกที่ดีแก่บุคคลอันเป็นที่รัก

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า