ร่วมทำบุญให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 และได้รับประกาศจากกระทรวงการคลังว่าเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 540 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยมีจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีฐานะยากจนให้ได้มีสิทธิรักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์อื่น ๆ อีก ได้แก่ การดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย, การพัฒนาวิชาการด้านจิตวิทยาและการบริหารสุขภาพจิต, การสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมของมูลนิธิที่ผ่านมานั้นมีหลายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้ป่วยจิตเวช เช่น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทุเลา พร้อมออกสู่สังคม, โครงการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต ด้านการสงเคราะห์ผู้ป่วย ได้แก่ การช่วยเหลือค่าเดินทางและค่าอาหารเพื่อผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นและสามารถกลับบ้านได้แล้ว ช่วยเหลือด้านค่ารักษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ์รักษาต่าง ๆ ส่วนในด้านวิชาการนั้นก็มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตมาโดยตลอด

คุณเองก็สามารถร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. บริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา”

2. บริจาคเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ

  • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
  • ที่ตั้ง : อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม เลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • เว็บไซต์ : https://srithanya.go.th/
  • เบอร์โทรติดต่อ : 02-528-7800 ต่อ 57136

บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

นอกจาก 2 วิธีข้างต้นแล้ว ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาได้เช่นกัน เพียงสั่งซื้อสินค้าดอกไม้และพวงหรีดรหัสใดก็ได้ และเลือกบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ยอดเงินส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อให้มูลนิธิได้นำไปสานต่อเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ทั้งนี้ยังสามารถนำใบเสร็จและใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าอีกด้วย

โดยสินค้าดอกไม้มีให้เลือกทั้งช่อดอกไม้ กระเช้าแบบต่าง ๆ และแจกันดอกไม้ ที่ได้รับการออกแบบดีไซน์ จัดแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม พิถีพิถัน จะมอบให้คนที่คุณรักเนื่องในโอกาสใดก็เหมาะ ตลอดจนพวงหรีดแสดงความอาลัยที่เราตั้งใจจัดทำเพื่อให้ท่านได้นำไปมอบแทนคำอำลาครั้งสุดท้ายอย่างงดงามและสมเกียรติ

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า