ร่วมทำบุญให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ถือเป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อสังคมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างดีที่สุด อีกทั้งยังส่งเสริม ช่วยเหลืองานค้นคว้าวิจัยและวิชาการแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นข้อมูลนำไปต่อยอดพัฒนาในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยเเละส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริการผู้ป่วย ตลอดจนถึงส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัย ค้นคว้าทาง วิชาการในด้านการรักษาผู้ป่วย

ในช่วงแรกทางมูลนิธิมีเงินทุนเริ่มเเรก 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เเละได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามหนังสือที่ มท. 0313/5857 ลงวันที่ 28 เมษายน 2524กระทรวงการคลัง ได้ประกาศรับรองให้ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 184 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ซึ่งทำให้เงินของมูลนิธิโรง พยาบาลราชวิถีที่ฝากไว้กับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนฯ สามารถรับดอกผลเต็มจำนวน โดยไม่ต้องหักภาษี เเละผู้บริจาก สามารถนำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีไปลดหย่อนภาษีได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์
 2. เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษา ฝึกอบรมฯ วิจัย สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี
 3. เพื่อช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาลราชวิถี
 4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองเเต่ประการใด
 5. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

รูปแบบการบริจาค

 1. บริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิราชวิถี โดยเงินบริจาคในส่วนนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง อีกทั้งยังนำไปพัฒนาการรักษาพยาบาล ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบัน
 2. บริจาคโดยตั้งเป็นชื่อทุน หรือทุนที่ผู้บริจาคได้ตั้งชื่อไว้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีเกณฑ์ต้องบริจาคเป็นเงิน 30,000 บาท ภายใน 1 ปี จึงจะสามารถตั้งเป็นทุนได้
 3. บริจาคสมทบเข้ากองทุนต่าง ๆ มีถึง 63 ทุนด้วยกัน เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาลราชวิถีต่อไป
 • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • เว็บไซต์ : https://www.rajavithifoundation.com/
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-354-7997-9

บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

นอกจากการบริจาคตามข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว ทุกท่านยังสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีผ่านทางมูลนิธิแทนบุญได้ เพียงแค่สั่งซื้อสินค้ารูปแบบใดก็ได้และเลือกบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เท่านี้รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำใบเสร็จการบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 1 เท่าเลยทีเดียว

โดยสินค้าของมูลนิธิแทนบุญ มีให้เลือกทั้ง ช่อดอกไม้ กระเช้าแบบต่าง ๆ และพวงหรีด ที่ผ่านการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างประณีต โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีให้เลือกหลายแบบตามโอกาสและช่วงเวลาสำคัญเพื่อส่งมอบความรู้สึกที่ดีแก่บุคคลอันเป็นที่รัก

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า