ร่วมทำบุญให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นองค์กรที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ หรือเรียกว่าครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ และผู้ร่วมก่อตั้ง

มูลนิธิแห่งนี้ไม่เหมือนสถานสงเคราะห์ทั่วไป เพราะเปี่ยมไปด้วยความรัก และความปรารถนาที่อยากให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งการเลี้ยงดูเด็ก ๆ นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงวันนี้ ผู้ก่อตั้งได้นำวัฒนธรรมการดูแลมาจากหมู่บ้านเด็กเอสโอเอสสากล หรือ SOS Children’s Villages ของ ดร. เฮอร์มานน์ ผู้ก่อตั้งชาวออสเตรเลีย และเป็นต้นแบบให้กับ SOS ทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิแห่งนี้ ต้องการให้เด็กหรือเยาวชนทุกคนได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันพวกเขาเชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสที่สอง เพื่อพวกเขาจะได้เติบโตอย่างที่เด็กทุกคนควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความรักความเอาใจใส่ การให้เกียรติ แม้กระทั่งความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต

นอกจากการให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ไร้ที่พึ่งแล้วทางมูลนิธิยังมีโครงการอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และโครงการรณรงค์ด้านเด็ก

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

คือ โครงการที่ทางมูลนิธิให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านเด็กโสสะ โดยสนับสนุนอาชีพตามความถนัดของบุคคลนั้น เพราะพวกเขาเชื่อว่าเมื่อครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง โอกาสที่เด็กจะถูกทอดทิ้งก็จะลดลงตามไปด้วย

โครงการรณรงค์ด้านเด็ก

โครงการนี้กำเนิดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานได้ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การแสดงความคิดเห็น การมีบทบาทในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง เพราะทางมูลนิธิคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เด็กสมควรจะได้รับเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนามาตรฐานและผลักดันนโยบายร่วมกับองค์กรต่าง ๆ

  • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
  • ที่ตั้ง : 18 หมู่ 3 ซ.บุญศิริ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 10270
  • เว็บไซต์ : https://www.sosthailand.org/
  • เบอร์โทรติดต่อ : 02-380-1177 โทรสาร : 02-755-5576

บริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

คุณเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบอนาคตให้กับเด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะได้ ผ่านการบริจาคเงินหรือสั่งซื้อสินค้ากับเรา โดยท่านสามารถเลือกสินค้าและเลือกบริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยได้ด้วยตนเอง และรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปบริจาคให้กับทางมูลนิธิต่อไป อีกทั้งทุกท่านยังสามารถนำใบเสร็จหลังการบริจาคไปยื่นลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 1 เท่าอีกด้วย

โดยสินค้าของมูลนิธิแทนบุญ มีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้, กระเช้ารูปแบบต่าง ๆ, พวงหรีดกระดาษ, พวงหรีดจักรยาน และพวงหรีดพัดลมคุณภาพที่มาพร้อมกับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย สื่อถึงความอาลัยได้ในทุกรูปแบบ

สินค้าแนะนำในมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า