ร่วมทำบุญให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์การรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่พยายามจะรักษาผืนป่าไม่ให้ถูกทำลายจากผู้บุกรุกและผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการตัดไม้และลักลอบล่าสัตว์สงวน ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่เขาจะตัดสินใจเสียสละชีวิตเพื่อให้คนไทยหันมาดูแลและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้กันมากขึ้น

สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจกระทำเช่นนี้ เป็นเพราะหลังจากที่พยายามสืบค้นจนพบว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลมายืมมือชาวบ้านยากจนในแถบห้วยขาแข้งทำสิ่งผิดกฏหมายอย่างการตัดไม้และลักลอบล่าสัตว์ ก็ได้พยายามประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีใครสนใจและปล่อยให้เขาสู้อยู่เพียงลำพังจนเหนื่อยล้าและหมดแรงจะสู้ไปในที่สุด

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับคุณสืบ ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพโดยไม่ต้องการแสวงหาผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น ต้องการเพียงแค่เป็นผู้พิทักษ์ป่า รักษากฎหมายและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทย

กิจกรรมของทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

  1. การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยทางมูลนิธิจะเปิดรับอาสาสมัครทั้งนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปอยู่เป็นประจำ มีกิจกรรมผลัดเปลี่ยนอยู่ตลอดทั้งปี
  2. การบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทั้งการซื้อของที่ระลึกของมูลนิธิ การบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet การบริจาคผ่านระบบ Thai QR Code บริจาคผ่านบัตรสะสมแต้มบางจาก บริจาคผ่านการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตรายเดือน

บริจาคให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิแทนบุญ

มูลนิธิแทนบุญ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งทุกท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางมูลนิธิผ่านการเลือกซื้อสินค้ารูปแบบใดก็ได้ โดยสามารถเลือกบริจาคให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ด้วยตัวเอง จากนั้นรายได้ส่วนหนึ่งในการสั่งซื้อครั้งนี้เราจะนำไปบริจาคเพื่อพิทักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้กับทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียรต่อไป

หลังจากการบริจาคแล้ว ทุกท่านสามารถนำใบเสร็จที่ทางมูลนิธิแทนบุญออกให้ไปยื่นลดหย่อนภาษีได้อีก 1 เท่า ถือว่าคุ้มค่ามากมาย เพราะได้ทั้งส่งความรู้สึกไปยังคนสำคัญ ได้ช่วยดูแลป่าไม้อันเป็นทรัพยากรที่มีค่า และยังได้ทำบุญทำกุศลในเวลาเดียวกันอีกด้วย

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า