ร่วมทำบุญให้มูลนิธิสันติสุข ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิสันติสุข

มูลนิธิสันติสุขมีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่จัดตั้งขึ้นโดย คุณราเคล อิฟเตอร์วิค หญิงสาวชาวนอร์เวย์ สาเหตุที่เกิดสถานที่รับเลี้ยงเด็กนี้เกิดจากการที่คุณราเคลได้เข้ามาสัมผัสเด็ก ๆ ในชุมชนคลองเตยแล้วเกิดความคิดที่จะช่วยเหลืออนาคตของชาติเหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงแรกสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กแห่งนี้รับเด็กมาดูแลประมาณ 30 คน ก่อนจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้ามาช่วยเหลือให้เช่าที่ดินผ่านการเคหะแห่งชาติและก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ปี 1987 ในปัจจุบันมูลนิธิสันติสุขให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง และให้ทุนการศึกษาราว 1,000 คนและมีเยาวชนในความดูแลประมาณ 200 คน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

สนับสนุนและช่วยเหลือเด็กยากจนไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาสด้านการศึกษา เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ สร้างความหวัง กำลังใจ และพัฒนาเยาวชน ให้มีความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป

กิจกรรมของมูลนิธิ

1. โครงการทุนการศึกษา เป็นโครงการที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในปี 2561 จำนวน 1,100 คน โดยเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ด้อยโอกาส ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็นทุนการศึกษาเพื่อยกระดับชีวิตให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่

2. โครงการงานอาชีพ เพื่อผู้ยากไร้ในชุมชน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเยาวชนในชุมชนแออัด โดยให้การศึกษา สร้างอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลครอบครัวและเป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับอนาคตของชาติอีกด้วย

  • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิสันติสุข
  • ที่ตั้ง : 100/4 ถนนอาจณรงค์, แขวงคลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพ 10110
  • เว็บไซต์ : www.santisuk.or.th
  • เบอร์โทรติดต่อ : 0-2240-1729, 0-2240-1730

บริจาคให้มูลนิธิสันติสุข
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิสันติสุขได้ ผ่านการบริจาคโดยตรง หรือการสั่งซื้อสินค้าดอกไม้และพวงหรีดของมูลนิธิแทนบุญ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกบริจาคต่อให้มูลนิธิสันติสุขได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

สินค้าช่อดอกไม้ กระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญแบบต่างๆ ที่เรามีนั้น ผ่านการออกแบบโดย Flower Stylist ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านนี้มาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นของขวัญแทนความรักและความห่วงใยที่สามารถมอบให้คนสำคัญได้ทุกโอกาส อีกทั้งยังมีพวงหรีดแทนความอาลัยที่จัดอย่างประณีต เพื่อให้การบอกลาครั้งสุดท้ายของท่านเป็นที่น่าจดจำ และสมเกียรติมากที่สุด

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า