ร่วมทำบุญให้มูลนิธิรามาธิบดี ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิรามาธิบดี

มูลนิธิรามาธิบดี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ตามความตั้งใจของศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มโอกาสการหายจากอาการป่วยได้มากขึ้น หลังจากที่ประสบปัญหาผู้ป่วยหลายรายขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษา และมีการเปิดขอบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

โดยทางมูลนิธิจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาตามที่ต่าง ๆ และกระจายต่อไปยังโครงการหรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ สร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังนี้

 1. สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล เป็นที่พึ่งให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
 3. สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ
 4. ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ในด้านกิจกรรม มูลนิธิรามาธิบดีมีโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ สามารถทำได้ตามวิธีดังต่อไปนี้

 1. บริจาคด้วยตนเองที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท, สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ด้านหน้าข้าง ธ.ไทยพาณิชย์), อาคาร 1 ชั้น 1 ติดการเงินกลาง และด้านหน้าสารบรรณ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 4
 2. บริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี
 3. บริจาคผ่าน APPLICATION SCB, K PLUS, AirPay, TrueMoney Wallet, rabbit Line pay, Lazada, shopee
 • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิรามาธิบดี
 • ที่ตั้ง : เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จ.กรุงเทพฯ 10400
 • เว็บไซต์ : https://www.ramafoundation.or.th/
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-201-1111

บริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

นอกจากการบริจาคเงินด้วยวิธีตามข้างต้นแล้วนั้น ยังมีอีกหนึ่งวิธีในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิ นั่นก็คือบริจาคผ่านการซื้อสินค้าดอกไม้หรือพวงหรีดของมูลนิธิแทนบุญ ซึ่งมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ในส่วนที่เป็นดอกไม้นั้น ท่านสามารถเลือกซื้อได้ทั้งช่อดอกไม้ กระเช้าแบบต่างๆ และแจกันดอกไม้ดีไซน์สวย เหมาะจะมอบให้ผู้ใหญ่ หรือคนที่คุณรักเพื่อส่งมอบความรู้สึกดีให้กันได้ทุกโอกาส ส่วนพวงหรีดนั้นมีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งพวงหรีดกระดาษ พวงหรีดจักรยาน เป็นต้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมูลนิธิแทนบุญ ที่ต้องการช่วยเหลือโลกในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ท่านสามารถขอใบเสร็จและใบกำกับภาษี เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ถึง 1 เท่า

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า