ร่วมทำบุญให้มูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านการซื้อสินค้ามูลนิธิแทนบุญ

ข้อมูลมูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา คือมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานให้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยทรงดำรงตำแหน่ง เป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน โดยได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผ่านการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถจำแนกเป็นข้อได้ดังนี้

 1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ
 2. เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
 3. ดำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
 4. ร่วมมือกับราชการและองค์กรการกุศลอื่น ๆ
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

ที่ผ่านมา มีโครงการมากมายที่ดำเนินภายใต้ชื่อของมูลนิธิอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเกษตร ด้านพลังงาน การประมง การถักทอผ้า การรักษาพยาบาล ตลอดจนการศึกษา และสังคม ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ เป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี" เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2537

ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนาเปิดให้บริจาคสมทบทุนได้ 6 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. บริจาคผ่านทางธนาคาร เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา, ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ และสมทบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 2. บริจาคเป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์
 3. บริจาคผ่าน TrueMoney Wallet
 4. บริจาคผ่าน QR CODE Promptpay
 5. บริจาคผ่านบัตรเครดิต
 6. บริจาคเข้ากองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆ
 • ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิชัยพัฒนา
 • ที่ตั้ง : 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700
 • เว็บไซต์ : https://www.chaipat.or.th/
 • เบอร์โทรติดต่อ : 02-447-8585-8

บริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา
ผ่านการสั่งซื้อสินค้าของมูลนิธิ TANBOON

เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การประมง การรักษาพยาบาล การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้โดยง่ายผ่านการสั่งซื้อสินค้าดอกไม้ดีไซน์สวย มีทั้งแบบช่อดอกไม้ กระเช้าแบบต่างๆ แจกันดอกไม้ให้คุณได้เลือกสรร เพื่อแทนความรักและความห่วงใยให้คนที่รัก ตลอดจนพวงหรีดแทนความอาลัยของมูลนิธิแทนบุญ ที่นอกจากจะมีพวงกรีดกระดาษแล้ว เรายังเพิ่มเติมพวงหรีดแบบอื่นๆ มาให้เป็นทางเลือกมากขึ้น ซึ่งนอกจากวิธีข้างต้นนี้ ท่านยังสามารถบริจาคเป็นเงินโดยตรงกับเราได้เช่นกัน โดยทุกการบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้ตามกฏหมาย 1 เท่า

สินค้าแนะนำของมูลนิธิแทนบุญ

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า